Informacje dla Rodziców i Uczniów Drukuj
Wpisany przez Dyrekcja Szkoły   
środa, 26 sierpnia 2020 14:21

Drodzy Uczniowie, Rodzice!

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju i naszym powiecie, ciągle pracujemy nad rozwiązaniami, które umożliwią wszystkim bezpieczny powrót do szkoły. Zależy nam, aby do nauki stacjonarnej powrócić mogła jak największa liczba uczniów, w szczególności tych najmłodszych oraz ósmoklasistów, przed którymi jest majowy egzamin ósmoklasisty. Czekamy na opinię Sanepidu w kwestii wprowadzenia nauczania hybrydowego, łączącego pracę stacjonarna ze zdalną.

 

Epidemia i troska o bezpieczeństwo, a także zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego wymuszają odejście od dotychczasowych rozwiązań przyjętych w naszej szkole. Nauka nie dla wszystkich będzie się rozpoczynać od lekcji pierwszej, klasy będą zaczynać o różnych porach, a pierwszy dzwonek zabrzmi od 7.30, aby nie wydłużać pobytu w szkole do późnych godzin popołudniowych. Nie wykluczamy, że trzeba będzie przejść na system dwuzmianowy.

 

Uczniowie na ogół będą się uczyć w jednej sali, w klasach 1-3 oraz przy blokach przedmiotowych nauczyciel może wyznaczać czas przerwy dla uczniów. W szkole nie działają poidełka ani automaty, na chwile obecna nie działa tez stołówka szkolna, dlatego dzieci należy zaopatrzyć w drugie śniadanie i napoje.

 

Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas 1-3 nie będą mogli gromadzić się w budynku szkoły, a dzieci do szkoły wprowadzać będzie nauczyciel. Na szkolnych korytarzach, w toaletach, przestrzeniach wspólnych obowiązuje dystans społeczny co najmniej 1,5 m oraz  maseczki, można je zdejmować jedynie w sali podczas lekcji.

 

Świetlica szkolna dysponuje ograniczoną ilością miejsc, a w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej). W świetlicy obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa jeśli przebywają w niej dzieci z różnych oddziałów. Do szkoły przynosimy jedynie niezbędne przybory i podręczniki, często myjemy i dezynfekujemy ręce.

 

Pamiętajmy, że do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. W przypadku stwierdzenia objawów chorobach dziecko trzeba będzie jak najszybciej odebrać ze szkoły, dlatego ważne jest przekazanie aktualnych danych kontaktowych wychowawcy.

 

O wszelkich podjętych decyzjach organizacyjnych w tym organizacji rozpoczęcia roku szkolnego, działalności świetlicy, stołówki szkolnej informować będziemy Państwa poprzez stronę internetową, prosimy o bieżące zapoznawanie się z ogłoszeniami.

 

Prosimy o zrozumienie i przestrzeganie przyjętych zasad dla dobra własnego oraz wszystkich innych członków naszej szkolnej społeczności.