Szkoła charakterów, szkoła hokejowa - przez sport do integracji
SZKOLNA LIGA ORTOGRAFICZNA Drukuj
Wpisany przez mgr Katarzyna Grzybek   
wtorek, 22 października 2019 16:03

UWAGA UCZNIOWIE KLAS II I III :)

Już po raz czwarty zaczynamy Szkolną Ligę Ortograficzną :)

Pierwsze dyktando sprawdzające znajomość wyrazów z "ó" i "u" napiszemy we wtorek 29.10.2019 r.

Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki !

 

Przypominamy wyrazy:

Klasy II

z "ó" wymiennym: nóżka, krówka, dwójka, stół, róg,

z "ó" niewymiennym: król, róża, góra, półka,

z "u": kaktus, ulewa, wichura, dziupla, ulica.

 

Klasy III

z "ó" wymiennym: główka, ósemka, mrówki, kółka, pióra, nóżki,

z "ó" niewymiennym: wiewiórka, wróble, kłócą, Józef, córką, krótkie,

z "u":  ruda, puszysty, okruszki, obserwują, buciki, chude.

Regulamin:

REGULAMIN

Cele konkursu:

- utrwalenie poprawnej pisowni wyrazów trudnych ortograficznie,

- wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad ortografią,

- wspomaganie umiejętności stosowania wiedzy w praktycznym działaniu,

- popularyzacja poprawnej polszczyzny,

- wzbogacanie form pracy z uczniem.

 

Warunki uczestnictwa:

1. W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas 2 i 3.

2. Obowiązuje znajomość zasad ortograficznych przewidzianych do opanowania na danym etapie kształcenia.

 

Organizacja:

1. Liga trwa od października do marca i składa się z 6 rozgrywek.

2. Prowadzona jest na dwóch poziomach:

a) klasy 2

b) klasy 3

3. W wyznaczonych miesiącach uczniowie uzupełniają tekst  lub rozwiązują test sprawdzający znajomość pisowni wyrazów podanych wcześniej do utrwalenia. Lista tych wyrazów zostanie przekazana każdemu uczniowi i umieszczona na stronie internetowej szkoły.

4. Każdy etap LIGI jest punktowany. Na podstawie liczby zdobytych punktów ustala się miejsce ucznia w KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ oraz ocenę, którą nauczyciele wpisują do dziennika.

5. Punkty uzyskane przez uczniów danej klasy są sumowane i dzielone przez liczbę uczniów piszących test w tej klasie. Obliczona średnia klasy jest zapisywana w LIDZE KLASOWEJ.

6. Prace uczniów z trudnościami w pisaniu, potwierdzonymi przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, punktowane będą według kryteriów dostosowanych do ich dysfunkcji.

7. Poszczególne etapy przeprowadza się tego samego dnia.

8. W przypadku zauważenia niesamodzielnej pracy ucznia uczestnik ten zostaje zdyskwalifikowany i otrzymuje 0 pkt.

9. Po zakończeniu wszystkich rozgrywek wyłoniony zostanie MISTRZ ORTOGRAFII na każdym poziomie nauczania – uczeń, który we wszystkich rozgrywkach zdobył łącznie najwięcej punktów.

10. Uczniowie, którzy zajęli miejsce II otrzymają tytuł WICEMISTRZA ORTOGRAFII.

 

 

Zakres wiadomości:

październik: pisownia wyrazów z ó, u

listopad: pisownia wyrazów z rz, ż

grudzień: pisownia wyrazów z h, ch

styczeń: pisownia wyrazów z utratą dźwięczności

luty: pisownia wyrazów wielkimi i małymi literami

marzec: pisownia wyrazów z ę, ą, on, om, en, em

 

Ocena:

 

Pisanie z pamięci i ze słuchu

Ocena

Punkty

Bezbłędnie

6

5

1 - 2 błędy ortograficzne

5

4

3 - 4 błędy ortograficzne

4

3

5 - 6 błędów ortograficznych

3

2

7 -8 błędów ortograficznych

2

0

9 i więcej błędów ortograficznych

1

0