Korzystanie z boiska szkolnego w czasie pandemii Drukuj
Wpisany przez Dyrektor Szkoły   
poniedziałek, 04 maja 2020 15:14

Wszystkich zainteresowanych rezerwacją boiska szkolnego prosimy o dokładne zapoznanie się z postanowieniami regulaminu i sposobami rezerwacji obiektów.

REGULAMIN - REZERWACJA BOISKA W CZASIE PANDEMII

zmiany obowiązujące od 18 maja zaznaczono kolorem.

 

Regulamin korzystania z boisk  przy Szkole Podstawowej nr 11  w Nowym Targu

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2020 r. oraz 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii/ Dziennik Ustaw z dnia 2 maja 2020 r. poz.792, z dnia 16 maja, poz. 878/  od  dnia 5 maja br. otwarty będzie, na określonych zasadach, kompleks boisk  działający przy Szkole Podstawowej nr 11  im. Żołnierzy Armii Krajowej   w Nowym Targu.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami rezerwacji i korzystania z obiektu.

ZASADY KORZYSTANIA

 1. Na kompleksie  (boisko do gry w piłkę nożną, /boisko do jazdy na rolkach/ boisko do gry w koszykówkę/ , otoczenie budynku) w jednym momencie może przebywać maksymalnie 14 osób oraz dwóch trenerów na każdym z w/w  obiektów. Limit dotyczy każdego boiska niezależnie od jego rozmiarów.

 2. Noszenie maseczek obowiązuje  do  momentu wejścia  na obiekty.

 3. Nie trzeba zakrywać ust i nosa w czasie korzystania z boiska.

 4. Nie ma możliwości korzystania z szatni ani  węzła sanitarnego.

 5. Obowiązuje nakaz zachowania dystansu społecznego, odległości między przebywającymi na obiektach.

 6. Wszystkich wchodzących obowiązuje dezynfekcja dłoni przed wejściem na obiekty i przy wychodzeniu z nich. Płyny dostępne będą na stoliku przy wejściu do budynku szkoły od strony południowej przy punkcie rezerwacji.

 7. Można korzystać wyłącznie z własnego sprzętu treningowego, nie będzie możliwości wypożyczenia sprzętu na obiektach.

 8. Dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i grupie przez pracowników  obsługi  dotyczy  takich elementów jak bramki do piłki nożnej, do  hokeja  na rolkach,  kosze do koszykówki, furtki i klamki w bramkach wejściowych.

 9. Wszystkich wchodzących obowiązuje  wcześniejsza  rezerwacja indywidualna (szczegóły poniżej).

 10. Obowiązuje nakaz stosowania się do poleceń porządkowych osoby upoważnionej z ramienia administratora obiektu, czyli nauczyciela pełniącego dyżur oraz pracowników szkoły.

 11. Nie ma możliwości przebywania na obiekcie osób w wieku do 13 lat bez opieki osoby dorosłej. Dorosły opiekun, z którym przyszła grupa, pozostaje na trybunach.

 12. Nie ma możliwości przebywania na obiekcie osób postronnych.

 13. Administrator zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami osób korzystających z boisk.

 14. Na kompleks wchodzimy bramką od ulicy gen. Maczka i ul. Podhalańskiej.

 15. Pracownicy szkoły nie organizują zajęć dla wchodzących ani nie odpowiadają za ich bezpieczeństwo.

 16. Plac zabaw pozostaje zamknięty.

 17. Teren szkoły jest objęty monitoringiem wizyjnym. Zakazane jest przebywanie na terenie szkoły poza godzinami wyznaczonymi w niniejszym regulaminie.

REZERWACJA

 1. Indywidualnie -  w szkole od strony  południowej – od ul. Podhalańskiej (przy  głównych schodach do budynku).

 2. Rezerwacji dokonuje się  na każdy kolejny dzień  lub tydzień wyłącznie do czwartku poprzedzającego kolejny tydzień roboczy.

 3. Rezerwacja może zostać dokonana na czas 1 godziny (wyłącznie w godzinach otwarcia obiektów – patrz punkt: godziny otwarcia).

 4. Rezerwacji dokonuje jeden przedstawiciel grupy.

 5. Podczas wejścia na obiekt, rezerwujący ma obowiązek dostarczyć administratorowi obiektu listę osób wchodzących, w przeciwnym razie pracownik szkoły ma prawo odmówić grupie wejścia.

 6. Podczas rezerwacji należy podać swoje dane, godzinę i dzień rezerwacji, liczbę osób korzystających.

 7. Wszyscy korzystający z obiektów  mają obowiązek przestrzegania  regulaminu obiektu, wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem oraz przestrzegania zasad higieny (dezynfekcja dłoni itp.).

 8. Rezerwacja powinna uwzględniać społeczny interes i nie może doprowadzić do uniemożliwienia korzystania z obiektów większej liczbie mieszkańców.

 9. W przypadku zajęcia zbyt wielu terminów, administrator obiektów ma prawo odmówić niektórych terminów rezerwacji.

 10. Administrator obiektu ma prawo do weryfikacji liczby osób korzystających z obiektu

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 18.00, sobota 12.00- 18.00

Regulamin obowiązuje od dnia 5 maja 2020 r. do odwołania.

Dyrektor Szkoły

mgr Robert Furca


 

Zmieniony: wtorek, 19 maja 2020 09:53