TERMINY EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTÓW Drukuj
Wpisany przez mgr Grzegorz Czyż   
wtorek, 12 maja 2020 11:38

W związku z pandemią COVID ogłoszone przez Dyrektora CKE terminy egzaminów ósmoklasistów zostały zmienione. Zgodnie z  APELEM przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Zbigniewa Marciniaka, wystosowanym do MEN 20.04.2020 r. : „egzaminy zewnętrzne stanowią obiektywną i porównywalną w skali kraju miarę poziomu przygotowania kandydatów do podjęcia dalszej nauki, co stwarza równe szanse w staraniu się o dostęp do następnego etapu edukacji. Dlatego w opinii Rady także w roku pandemii rekrutacja powinna zostać przeprowadzona w oparciu o wyniki centralnych egzaminów zewnętrznych”
Egzaminy naszych ósmoklasistów odbędą się w terminach:
16.06.2020 J.POLSKI
17.06.2020 MATEMATYKA
18.06.2020 J.OBCY (ANGIELSKI lub NIEMIECKI)

W związku z pandemią COVID ogłoszone przez Dyrektora CKE terminy egzaminów ósmoklasistów zostały zmienione. Zgodnie z  APELEM przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Zbigniewa Marciniaka, wystosowanym do MEN 20.04.2020 r. : „egzaminy zewnętrzne stanowią obiektywną i porównywalną w skali kraju miarę poziomu przygotowania kandydatów do podjęcia dalszej nauki, co stwarza równe szanse w staraniu się o dostęp do następnego etapu edukacji. Dlatego w opinii Rady także w roku pandemii rekrutacja powinna zostać przeprowadzona w oparciu o wyniki centralnych egzaminów zewnętrznych”


Egzaminy naszych ósmoklasistów odbędą się w terminach:


16.06.2020 J.POLSKI


17.06.2020 MATEMATYKA


18.06.2020 J.OBCY (ANGIELSKI lub NIEMIECKI)